Полезно

05.06.2018

Имат ли срок пълномощните? Как да оттегля пълномощно?

Ако не сте посочили срок, за който важи, то пълномощното е безсрочно и е в сила докато упълномощителят е жив или докато не го оттегли. За […]
05.06.2018

Колата е на мое име. Трябва ли да идва и съпругата ми?

Според Семейния кодекс всички придобити по време на брака, чрез заплащане на продажна цена, движими и недвижими вещи са семейна имуществена общност. Следователно независимо, че по […]
05.06.2018

Какво е удостоверение за наличие или липса на тежести за имот?

Тези удостоверения се издават от Имотен регистър – Служба по вписванията. Адресът в гр. Шумен е на ул. Съединение № 107 – ст.205, Teлефони: 054 802164 1. Предварително плащате по […]
05.06.2018

Купувачите ще ми платят цената с кредит от банка. Да се притеснявам ли?

В момента повечето от покупките на недвижими имоти се извършват като продажната цена се заплаща чрез кредит от банка. Процедурата е следната: Първо се подписва нотариалния […]
05.06.2018

Какво трябва да знаете, когато се явявате пред нотариус?

Пред нотариуса всички документи се представят в оригинал! Когато се явявате пред Нотариус за каквото й да било действие, задължително трябва да носите личната си карта. Ако […]