НОТАРИАЛНА КАНТОРА

ГЮНЕР АЙНАЛЪ

Правилният Избор!

Нотариус ГЮНЕР АЙНАЛЪ е с район на действие Районен съд - гр. Шумен, вписан в регистъра на Нотариалната камара с рег. № 715 със Заповед на Министъра на правосъдието № СД-05-122 от 25.06.2015 г.

Нотариалната кантора осъществява дейността си в гр.Шумен, ул.Добри Войников 9-13, ет.2, офис №5 /зад съда- сградата на адвокатската колегия/ .


Прочетете още...