Имат ли срок пълномощните? Как да оттегля пълномощно?

Колата е на мое име. Трябва ли да идва и съпругата ми?
05.06.2018
Покажи всички

Имат ли срок пълномощните? Как да оттегля пълномощно?

Ако не сте посочили срок, за който важи, то пълномощното е безсрочно и е в сила докато упълномощителят е жив или докато не го оттегли. За да оттеглите пълномощно трябва да имате валиден документ, подписан от упълномощения, от който да е видно на коя дата сте го уведомили за оттеглянето на пълномощното.

Това може да стане по няколко начина: упълномощеният да ви подпише декларация, че е уведомен, или да му изпратите нотариална покана, с която го уведомявате. При оттегляне на пълномощно задължително трябва да уведомите и нотариусът, който го е заверил.