Колата е на мое име. Трябва ли да идва и съпругата ми?

Какво е удостоверение за наличие или липса на тежести за имот?
05.06.2018
Имат ли срок пълномощните? Как да оттегля пълномощно?
05.06.2018
Покажи всички

Колата е на мое име. Трябва ли да идва и съпругата ми?

Според Семейния кодекс всички придобити по време на брака, чрез заплащане на продажна цена, движими и недвижими вещи са семейна имуществена общност.
Следователно независимо, че по талон колата е само на единия съпруг, то по закон тя е собственост и на двамата.
Този факт трябва да имате предвид както при сключване на договори за продажба на МПС, така и при подписване на пълномощия за продажба.