Какво е удостоверение за наличие или липса на тежести за имот?

Купувачите ще ми платят цената с кредит от банка. Да се притеснявам ли?
05.06.2018
Колата е на мое име. Трябва ли да идва и съпругата ми?
05.06.2018
Покажи всички

Какво е удостоверение за наличие или липса на тежести за имот?

Тези удостоверения се издават от Имотен регистър – Служба по вписванията. Адресът в гр. Шумен е на ул. Съединение № 107 – ст.205, Teлефони: 054 802164

1. Предварително плащате по сметка на Агенция по вписвания такса за издаване на удостоверение за тежести.

2. Попълвате заявление, с което искате да се издаде удостоверение за липса на тежести.
Моля, попълнете внимателно описанието на имота, не пропускайте адреса, етажа, съседите, складовите помещения (таван и мазе), имената на настоящите и на всички предходни собственици.
Приложете копия на всички документи, включително нотариални актове, делби, договори, удостоверения за наследници, хронологично подредени.

3. В работно време на Агенцията по вписвания с граждани, от 10.00ч. до 15.00ч., трябва да подадете заявлението, бележката за платената такса и приложени пълни четливи копия от документите за собственост за цялата история на имота.

СЪВЕТ: Тъй като в Службата по вписвания са доста натоварени, понякога се случва да допускат грешки. Затова при получаване на удостоверението за тежести, още там на място, преди да си тръгнете от гишето, проверете дали вярно са изписани имената и ЕГН, дали няма пропуснати собственици, описанието на имота, дали проверката на имота е за срока, който сте поискали, налице ли са всички подписи и печати.